Cutura/buklija/ velika duborez

Cuturica sa duborezom. Pravljena od (       ) drveta.